Navigatie overslaan

Huisregels

Gedrag

Steeds vaker krijgen wij helaas te maken met agressie in de huisartsenpraktijk. Wij tolereren geen fysieke of verbale agressie jegens ons personeel. Deze voorvallen zullen altijd vastgelegd en intern besproken worden. We zullen passende maatregelen nemen conform de richtlijnen van de Nederlandse Artsenfederatie KNMG. Indien nodig zullen wij u verzoeken zich elders in te schrijven.


No-show beleid

Bij het niet verschijnen zonder bericht of zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. In onze praktijk hanteren wij het volgende wegblijftarief: Consult huisarts, POH of assistente: 25 euro, consult voor chirurgische ingreep, stoppen-met-roken consult, doppler onderzoek: 50 euro. Voor het niet of te laat verschijnen op een gemaakte afspraak kunnen altijd begrijpelijke redenen bestaan. Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor.  Zeg uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af ( alleen op werkdagen). Bij voorkeur via het e-portaal.  NB: een afspraak van maandag zegt u dus uiterlijk vrijdag af. 


Onder de 16 jaar = minderjarigen

Voor minderjarigen onder de 16 jaar, moet minimaal ook één ouder/verzorger bij ons ingeschreven staan. Deze ouder/verzorger ondertekent namens de minderjarige. Na een echtscheiding met gezamenlijk ouderschap, moeten beide ouders tekenen voor de inschrijving of uitschrijving van het kind. Jongeren vanaf 16 jaar tekenen zelf. 


Uitschrijven

Als u verhuist en naar een andere huisarts gaat geef dit aan ons door. Wij zorgen dat uw medische dossier direct overgedragen kan worden als uw nieuwe huisarts het dossier opvraagt. Zonder uw toestemming mogen wij u dossier niet overdragen omdat deze anders verloren kan kan. 


Wijzing contactgegevens:

Informeer ons bij wijziging van uw contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mail, verzekering) Zo blijft ons systeem up-to-date en kunnen wij u altijd bereiken indien nodig.

Klachten meldpunt | Privacyreglement | Uw privacy
Huisartsenpraktijk Bhogal-Statham 2023
Ontwerp & Realisatie: Esens Design